ONTUMATUTKIMUS

Kaikki urheiluhevoset tekevät töitä jaloillaan. Siksi tavallisin syy hevosten käyntiin klinikalla on jokin tuki- ja liikuntaelinongelma. Ontuman syyn ja oikean hoitomuodon selvittämiseksi hevoselle tehdään ontumatutkimus.

Tutkimuksen aluksi eläinlääkäri kerää esitietoja hevosen ontumasta: millaista työtä hevonen tekee, milloin sen oireet ovat alkaneet ja missä yhteydessä. Tämän jälkeen eläinlääkäri yleensä palpoi hevosen läpi, eli tunnustelee sen kavioita, niveliä, lihaksistoa ja jänteitä huomatakseen mahdolliset lämmöt, turvottelut tai kipukohdat.

Hevosen liikkumista katsotaan joko pehmeällä tai kovalla alustalla, suoralla ja ympyräuralla. Hevoselle tehdään myös taivutuskokeet, eli sen jalat taivutetaan ja hevosta juoksutetaan kivunlähteen paikallistamiseksi. Tarvittaessa ontuman paikallistamisessa käytetään apuna nivel- ja hermopuudutuksia. Ravihevosia voidaan katsoa myös radalla kärryjen edessä ja ratsuja ratsastaen, jos hevosen ongelmat tulevat niin parhaiten näkyviin.

Kun ontuma on paikallistettu, tehdään alueelle usein jatkotutkimuksia röntgen- tai ultraäänitutkimuksilla. Näillä saadaan tarkempaa tietoa vaivan laajuudesta ja vakavuudesta, sekä sen mahdollisesta hoidon tarpeesta ja parhaasta hoitomuodosta. On kuitenkin hyvä muistaa, että röntgenkuvien löydökset ja hevosen ontumaoireet eivät aina kulje käsi kädessä. Hevonen voi ontua vaikka röntgenkuvat olisivat täysin normaalit, ja myös monet voimakkaatkin muutokset röntgenkuvissa voivat olla täysin oireettomia. Tästä syystä ontuman selvittelyssä perusteellinen kliininen tutkimus on ensiarvoisen tärkeää.

Käynnin yhteydessä hevonen saa klinikalla tarvittavat lääkitykset ja muut hoidot sekä mahdolliset jatkolääkitykset. Mikäli kontrollikäynnit ovat jatkossa tarpeellisia, tehdään niistä myös käynnin yhteydessä suunnitelma. Klinikkakäynnin tiedot ja hoito-ohjeet annetaan kirjallisena, ja ne jäävät myös klinikan arkistoon.